☛ VÅRA TJÄNSTER

Skriver

Behöver du tillfällig förstärkning på nyhetsredaktionen vid arbetstoppar eller sjukdom?

Vi arbetar på distans och kan snabbt rycka in. Du mejlar oss underlaget. Vi skriver artikeln. Kortare notiser levereras inom en timme, längre texter inom 24 timmar.

Är du socialkonservativ? Vill du skriva en debattartikel men anser inte att du fullt ut behärskar konsten att uttrycka dig i skrift eller har inte svenska som modersmål?

Ge oss ämnet, dina bästa argument och kanske ett utkast. Vi producerar en professionellt formulerad och disponerad text på den nivå som etablerade medier kräver för att överväga publicering och som ger rättvisa åt ditt angelägna budskap.

Översätter

Har du en engelskspråkig nyhets- eller debattext som du vill få översatt till svenska?

Vi levererar en översättning med en språklig klädedräkt och kvalitet som ger minst samma opinionsmässiga genomslagskraft som originaltexten.

Behöver du en svenskspråkig version av handboken till din tekniska produkt eller lokalisera en webbplats?

Vi har 25 års erfarenhet av professionell teknisk översättning och lokalisering. Våra specialområden är data och IT. Vi har erfarenhet av de flesta i branschen vanligt förekommande översättningsprogram.